Lambda må skrinlegges, ikke Deichman

– Biblioteket er noe så unikt som et offentlig bygg for gratis utlån av bøker, med lange åpningstider og høyt kvalifisert personale, altså et sivilisatorisk fremskritt av en slik karakter at knapt noen politiker i dagens gjennomkommersialiserte Norge ville turt å tenke seg noe liknende. Det er ganske nøyaktig dette som bør bygges i Bjørvika.

– Oslos innbyggere har ventet lenge nok på nytt hovedbibliotek. Det må realiseres, selv om prisen er høy. Et avgjørende moment er at prosjektet er kommet såpass langt og at så store summer er lagt ned, at det vil koste mer enn det smaker å stoppe det nå.

– Vi har ikke råd til fortsatt styrking av velferden og nytt hovedbibliotek hvis vi i tillegg skal bygge et kostbart prestisjebygg for Munchs kunst på Bjørvikas sviktende grunn. Lambda, denne kopien av et varemagasin i Las Palmas, vil koste tre ganger så mye som dagens Munch-museum i drift. Les hele innlegget i Aftenposten.