Ingen tenker på Tøyen

Så er det over. Munchmuseet på Tøyen er stengt for godt. Munchmuseet er stengt. Munch tapte. Tøyen tapte. Ingen tenker på Tøyen.

Stengt…

Nedleggelsen av Munchmuseet på Tøyen har blitt utsatt flere ganger. Vi har fått et par år ekstra med åpent museum på Tøyen, men utstillingene har blitt stadig mindre.

Tøyen mister en stolthet. Hva får bydelen igjen? Noen millioner til sosiale tiltak? Penger bydelen uansett burde fått. Men hva skal bygningen brukes til? Hvilken attraksjon skal Tøyen få?

Det er lenge siden kampen for Munch og Tøyen var tapt. I realiteten var det over 28. mai 2013. Da ble det kunngjort at SV hadde sviktet hensynet til Munchs kunst i bytte mot at det borgerlige byrådet skulle gjennomføre en rekke selvfølgeligheter i Tøyen-området. I tillegg skal den nåværende museumsbygningen benyttes til et vitensenter og kanskje skal Teknisk museum flyttes til et nybygg her, ble det sagt den gangen. Siden har det vært stille.

Syv år senere vet ennå ingen hva bygningen skal brukes til. Ingen vet og ingen diskusjon pågår. Temaet er dødt og vi kommer til å se en bygningsmasse som vil forfalle.

Debatten om Munchmuseets framtid har hatt flere sider. Både byutvikling og hensynet til kunsten har vært tema. Tøyen har mistet Munch og Munch har tapt sitt museum. I stedet er det bygget et kopi-bygg i prestisjeprosjektet Fjordbyen der flere kunstsamlinger og kunstnere samles. For å gjøre det enkelt for turistene å feie gjennom Oslo på kortest mulig tid…

Det har vært et bredt engasjement for en videreføring av Munch på Tøyen. Det har også blitt laget skisser av hvordan det kunne blitt med nybygg eller uvidelse på Tøyen:

Fredrik AS Torp, Didrik Hvoslef-Eide og Stein Halvorsen, sivilarkitekter MNAL laget sammen et godt innspill i debatten. En skisse av hvordan det kunne ha blitt på Tøyen. Det er solid dokumentert at det hadde vært mulig å bygge et godt museum, billigere på Tøyen. Nå er det for sent. Milliardene har rullet i et prestisjeprosjekt der man i siste øyeblikk «oppdager» at klimaet i bygget ikke er bra for kunsten. Da hjelper det lite å si: Hva sa vi.

Dagens ordfører i Oslo er direkte ansvarlig for SVs snuoperasjon i 2013. Det ser ikke ut til at hun skjønner at Tøyen og bydelene trenger noe å være stolte av. Ikke bare sosialhjelp. Hvor lenge skal Tøyen vente?

Reklame