Vi tar opp aktiviteten igjen

Dette nettstedet har ligget uvirksomt siden bystyret gjorde sitt siste vedtak om bygging av skandaleprosjektet Lambda i Bjørvika. Med de store kostnadsoverskridelsene, som har kommet fram, for kulturbyggene i Bjørvik er det nødvendig å ta opp tråden igjen. Noe må trolig stanses på grunn av økonomien i Oslo kommune.

Vi mener Lambda må stanses og Munchmuseet på Tøyen utvikles til et moderne museum verdig Edvard Munch.

Reklame

SV svikter kunsten og går for Lambda

I dag ble det kunngjort at SV har sviktet hensynet til Munchs kunst i bytte mot at byrådet gjennomfører en rekke selvfølgeligheter i Tøyen-området. I tillegg skal den nåværende museumsbygningen benyttes til et vitensenter og kanskje skal Teknisk museum flyttes til et nybygg her – om Teknisk museum vil.

Dette er en sorgens dag for alle som er glade i Munchmuseet og Tøyen.

Mens vi venter på utredningene..

I innspurten før bystyret i høst gravla Lambda og ba om nye utredninger, føk argumentene hulter og bulter med styrke, men ofte med dårlig forankring i fakta.

Da røyken hadde lagt seg utpå vinteren, skrev Erling Skaug et større sammendrag av hendelsesforløpet. Konklusjonen var ikke overraskende at om ikke Lae hadde begynt å vingle, så hadde et nytt museum stått ferdig på Tøyen i dag.

Skaugs grundige gjennomgang ble trykket i St. Halvard nr 1/12. Vi har fått lov til å gjengi det her.

Les det i sin helhet