Lambda må skrinlegges, ikke Deichman

– Biblioteket er noe så unikt som et offentlig bygg for gratis utlån av bøker, med lange åpningstider og høyt kvalifisert personale, altså et sivilisatorisk fremskritt av en slik karakter at knapt noen politiker i dagens gjennomkommersialiserte Norge ville turt å tenke seg noe liknende. Det er ganske nøyaktig dette som bør bygges i Bjørvika.

– Oslos innbyggere har ventet lenge nok på nytt hovedbibliotek. Det må realiseres, selv om prisen er høy. Et avgjørende moment er at prosjektet er kommet såpass langt og at så store summer er lagt ned, at det vil koste mer enn det smaker å stoppe det nå.

– Vi har ikke råd til fortsatt styrking av velferden og nytt hovedbibliotek hvis vi i tillegg skal bygge et kostbart prestisjebygg for Munchs kunst på Bjørvikas sviktende grunn. Lambda, denne kopien av et varemagasin i Las Palmas, vil koste tre ganger så mye som dagens Munch-museum i drift. Les hele innlegget i Aftenposten.

Reklame

VG: Bygg Deichman – avlys Lambda

Budsjettoverskridelser på en halv milliard kroner og tre års kostbar utsettelse på grunn av vanskelige grunnforhold som ikke har overrasket andre enn den avgåtte kulturbyråden, truer hele prosjektet, skriver VG på lederplass og gir en god oppsummering av skandalen Lambda. Les VGs leder her.

Prestisjebyggene i Bjørvika bør granskes

Finansbyråd Robert Steen er bekymret for Oslos økonomi, og for hvordan prisene for Deichman og Munch i Bjørvika har eskalert siden byggevedtakene ble gjort. Hvis ordet skandale skal brukes må det gjelde saksbehandlingen av prosjektene i de to tidligere byrådsperioder. Bare den som har fulgt dårlig med kan bli overrasket over at det nye byrådet nå tar betenkningstid.

Av Erling S. Skaug, prof.em. UiO

Kulturbyggene i Bjørvika inngår i et kjent mønster: Produktivitetskommisjonen påpekte tidligere i år de spektakulære overskridelser i offentlige prestisjeprosjekter, øyensynlig for å drive dem gjennom. Statsviter Øyvind Østerud fulgte opp i Aftenpostens ”Uviten”-spalte med å minne om at politikerne aldri stilles til ansvar for dette – med eksempler fra Holmenkollbakken til risikoen ved Lambda – og sender regningen til skattebetalerne. Mye tyder på at dette bare er halve historien: Politikerne vet ikke hva de gir seg i kast med, men bestiller konsulentuttalelser som bekrefter forhåndskonklusjonene. Når det gjelder Bjørvika spesielt varslet Norges Geotekniske Institutt allerede i 2008 om den dårlige byggegrunnen i området. I mai 2014 påpekte de paradokset i at så mange nasjonale prestisjeprosjekter skulle reises på byens dårligste grunn: ”Lambda (Munch-museet) kommer heller ikke på den ”beste” tomta i byen. Men dette er jo politikk.” Nettopp. Politisering erstatter dårlig forundersøkelse.

Spørsmålet er hvorfor ”så mange nasjonale prestisjeprosjekter” absolutt skulle til Bjørvika. I tilfellet Munch-museet er det godt dokumentert at flyttingen fra Tøyen skyldes samrøre mellom kommersiell utbygger og politikere, med sterke undertoner av korrupsjon. Saksbehandlingen er gjennomhullet av bakromsavtaler, manipulasjon, talljuks og politisk press, direkte og indirekte støttet av ukritiske medier og en offentlig korttidshukommelse. Resultatet er et uegnet museum til absurd høye bygge- og driftsomkostninger, i realiteten et dusinkonsept uten hensyn til moderne, funksjonelle museumsfaglige krav. Bedre kunne det heller ikke bli, med Paulsenkaias begrensninger og utbyggers fortjeneste ved prestisjebygg i området som selve utganspunktet – men betalt av det offentlige.

Prisgaloppen får altså det nye byrådet til å dra i bremsen: I 2011 lokket Høyre med en ”prisgaranti” på 2,7 milliarder for Munch og Deichman samlet. I mai 2013, ved ”Tøyen-kompromisset” med SV, kostet Lambda alene 1,7 milliarder. To måneder senere ”husket” byråd Hallstein Bjercke (V) at en ufullstendig kalkyle likevel ble over 2 milliarder, men meldte fra først året etter. Prisstigning pr. 2019 anslås til nesten 2,8 milliarder, før spadestikk – pluss snart Bjerckes lite kjente 80 millioner før start.

Ingen vet hvor dette kan ende. Belastningen ved å stoppe prosjektet, med de allerede godt synlige signaler, er liten i forhold til belastningen ved å fullføre. Bare én ting er verre enn en betent sak: å iverksette den. Saken bør granskes for å redde Oslo-politikkens omdømme. Påfyll til hukommelsen finnes på http://www.folkeaksjon.no

Vi tar opp aktiviteten igjen

Dette nettstedet har ligget uvirksomt siden bystyret gjorde sitt siste vedtak om bygging av skandaleprosjektet Lambda i Bjørvika. Med de store kostnadsoverskridelsene, som har kommet fram, for kulturbyggene i Bjørvik er det nødvendig å ta opp tråden igjen. Noe må trolig stanses på grunn av økonomien i Oslo kommune.

Vi mener Lambda må stanses og Munchmuseet på Tøyen utvikles til et moderne museum verdig Edvard Munch.

Oslo bystyre har vedtatt bygging av Lambda

Det er trist at Munchs kunst har blitt utsatt for det spillet vi har sett siden 2007. Et praktfullt museum kunne stått ferdig på Tøyen i dag. Slik ville ikke byrådet det, og de har gjennom en rå uthalingstaktikk vunnet fram med et vedtak om flytting fra Tøyen.

Vi er fortsatt overbevist om at Tøyen er det beste alternativet – både for kunsten, Tøyen og byen, men det greier vi neppe å gjøre noe med nå. Det må vi innse.

Mange føler seg usikre på hva som skal skje med Tøyen. Det forstår vi godt. Vi håper byrådet og dets støttepartier forstår at de har et enormt ansvar for å innfri de løftene de har gitt. Og de kan ikke vente til Munchmuseet er flyttet med å diskutere hvordan løftene til Tøyen skal innfris. Her må det være full innsats fra i morgen. Vi tåler ingen forsinkelser.

SV svikter kunsten og går for Lambda

I dag ble det kunngjort at SV har sviktet hensynet til Munchs kunst i bytte mot at byrådet gjennomfører en rekke selvfølgeligheter i Tøyen-området. I tillegg skal den nåværende museumsbygningen benyttes til et vitensenter og kanskje skal Teknisk museum flyttes til et nybygg her – om Teknisk museum vil.

Dette er en sorgens dag for alle som er glade i Munchmuseet og Tøyen.

Er Munch-debatten ”fastlåst”?

Miljøpartiet De Grønnes Harald Nissen, Lambda-motstander inntil forrige uke, foreslår et ”kompromiss” der Tøyen får en park og Bjørvika likevel får Lambda (Dagsavisen 24. ds.). Han tror saken er ugjenkallelig fastlåst og mener derfor – med en situasjonsanalyse på høyde med ordfører Fabian Stangs (H) – at ”noen må gi seg.” Nissen forstår øyensynlig hverken hensikten med et nytt Munch-museum eller den politiske situasjon for øyeblikket.

Erling Skaug kommenterer her..

Innholdet er det viktigste

Det bør være åpenbart. Det er vel ingen tvil om at innholdet i et museum er det viktigste?

Museumsmannen Olav Orheim skriver i et innlegg i Aftenposten at «De fleste som går inn i et museum, vet hva de går til, og har valgt ut fra informasjon som beskriver innholdet. Foruten selve attraksjonen teller det også å ha tekster på mange språk, en spennende butikk og matservering.

For gruppeturer gjelder også andre forhold, som gode parkeringsforhold for busser, forutsigbar tidsbruk og toaletter. Pris betyr mest for gruppeturismen. Derfor besøker nesten alle turistbussene Vigelandsparken, som er gratis».

Les hele innlegget i Aftenposten.

Venter på første spadestikk…

«Når ikke Munch-museet kommer til Nasjonalgalleriet og Lambda allerede er nedstemt i bystyret, er det bare Tøyen tilbake. Der ligger tomten og venter på første spadestikk.» Fredrik Torp
Les mer i Aftenposten