Da MDG gikk seg vill

Miljøpartiet de grønnes representant i Bystyret har på ettersommeren gått seg vill i politisk taktikkeri og åpnet for en slags støtte til det gravlagte prosjektet Lambda. Det har fått debatten til å blusse opp igjen. Kunstsosiolog dr. philos. Dag Solhjell måtte derfor gjenta de kunstfaglige argumentene mot Lambda i et innlegg i Aftenposten.

Det publiserte innlegget ble kortere enn originalen.

Les hele Solhjells innlegg her

Panikk i flyttebyrået

«Flyttebyrået» bestående av panikkslagne Lambda-tilhengere, arkitekter, som forsvarer sine yrkeskollegaer, og deler av «kultureliten» har virkelig fått panikk etter at det nye flertallet i Bystyret gjorde alvor av sin enighet.

I siste møte i Byutviklingskomiteen stemte flertallet (Frp, Ap, SV, Rødt og MDG) mot en endring av reguleringsplanen for Paulsenkaia. Det vil si at «Lambda», som bryter med gjeldende reguleringsplan, skrinlegges. Det er kun en formell behandling igjen før vedtaket bekreftes i Bystyrets møte 14. desember. Saken behandles som sak nr 424 og du kan se sakspapirene her.

Aktiviteten fra markedssjefer, kommunikasjonsrådgivere, trofaste arkitekter og redaksjoner, som elsker å intervjue «kultureliten», er for tiden formidabel. Et grotesk eksempel er NRK, som har kontaktet europeiske museumsdirektører for å spørre om de synes Munch fortjener et nytt muesumsbygg. De selvfølgelige svarene brukes for å lage tittel og ingress som kun har til formål å skremme. Det de håper å skremme fram er et par utbrytere som kan vippe flertallet i Bystyret tilbake til kaikanten.

Vi er også enige med de europeiske museumsdirektørene om at det haster å få på plass et nybygg til Edvard Munchs kunst. Vi trenger likevel ikke å stå med lua i hånda som forlegne husmenn fordi vi vil styre utviklingen i vår egen by.

Lambda er gravlagt

Flertallet i bystyret er enige om å stanse Lambda og å utrede mulighetene for utvikling av Munch på Tøyen og i Nasjonalgalleriet. Byrådet bes legge fram en sak for bystyret innen 1. juli 2012 med framdriftsplan og kostnadsoverslag for de to alternativene.

Opposisjonen i bystyret; Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet de grønne, undertegnet klokka 14 i dag en avtale om Munchmuseets framtid. Den innebærer at Lambda skrinlegges, og at nytt Munchmuseum bygges på Tøyen eller tar i bruk et rehabilitert og utvidet bygg der Nasjonalgalleriet i dag er på Tullinløkka.

Utredningen om Tøyen-alternativet skal vurdere tilbygg/nybygg og utvikling av området rundt museet. I utredningen for bygningen Nasjonalgalleriet må flytte fra skal bygningens egnethet og behovet for utvidelser vurderes.

Det er kun Fremskrittspartiet som har Nasjonalgalleriet som sitt utgangspunkt. De øvrige partiene i opposisjonen går for Tøyen-alternativet.

Munchmuseet ble åpnet på Tøyen for snart 50 år siden etter en lang og hard debatt om plasseringen. I manges øyne var ikke Tøyen fint nok for en kunstner av Edvard Munchs kaliber.