Innholdet er det viktigste

Det bør være åpenbart. Det er vel ingen tvil om at innholdet i et museum er det viktigste?

Museumsmannen Olav Orheim skriver i et innlegg i Aftenposten at «De fleste som går inn i et museum, vet hva de går til, og har valgt ut fra informasjon som beskriver innholdet. Foruten selve attraksjonen teller det også å ha tekster på mange språk, en spennende butikk og matservering.

For gruppeturer gjelder også andre forhold, som gode parkeringsforhold for busser, forutsigbar tidsbruk og toaletter. Pris betyr mest for gruppeturismen. Derfor besøker nesten alle turistbussene Vigelandsparken, som er gratis».

Les hele innlegget i Aftenposten.

Et kommunalt stebarn

Bystyret må samle seg rundt det beste alternativet: et nytt Munch-museum på Tøyen, skriver Eivind Otto Hjelle i en kronikk i Klassekampen. Innlegget er tilgjengelig som pdf her.

Munch på Tøyen!

I 2005 vedtok bystyret enstemmig å utrede nybygg for Munch på Tøyen, etter at andre lokaliseringer var vurdert og forlatt. Kommunen eier tomten, som i dag er regulert for museum og park. Et moderne, vakkert og miljøvennlig museumsanlegg kunne ha stått ferdig på Tøyen i dag hvis byrådet hadde fulgt opp bystyrets vedtak.

Vedtaket ble ved en udemokratisk prosess overkjørt av kommersielle hensyn med Bjørvika som plassering. Byrådet ga utbyggerselskapet HAV Eiendom a/s mandat til å skrive ut arkitektkonkurranse, velge jury og selge Paulsenkaia tilbake til kommunen med god fortjeneste. Resultatet er Lambda, et konsept uegnet i museumsteknisk, sikkerhetsmessig og økonomisk henseende, og med liten begeistring hos byens befolkning. Etter vel to et halvt års bearbeidelse og 110 millioner kroner var konseptet stadig på skissestadiet, og prosjekteringen ble da avbrutt av byrådet selv.

Bystyrets flertall har innsett at Lambda i Bjørvika er et feilgrep. I tolvte time drives det fra enkelte hold likevel en kampanje, der tallmanipulasjoner, opportunistisk retorikk og urealistiske fremstillinger inngår i en argumentasjon for Lambda som den eneste løsning for et nytt Munch-museum. Ved å kritisere opposisjonen snus saken på hodet: Fem års tidsspille, unødige offentlige utgifter og museets forfall er byrådets eget ansvar.

De undertegnede har i snart to år påpekt at den ensidige og kuppartede prosess bak flyttingen av museet til Bjørvika var udemokratisk og uheldig. Saklige og tungtveiende argumenter for Tøyen er blitt ignorert i debatten. Vi støtter bystyrets flertall som ønsker en regulær utredning som utgangspunkt for en så viktig sak som denne. Bare det kan gi et resultat som vil være Edvard Munchs gave og landet som kulturnasjon verdig.

Kamilla Aslaksen, Liv Bliksrud, Anja Breien, Aage Borchgrevink, Kirsti Strøm Bull, Peter Butenschøn, Signe Horn Fuglesang, Ingeborg Glambek, Finn Graff, Stein Halvorsen, Dag O. Hessen, Eivind Otto Hjelle, Harald Hjelle, Jeremy D. Hutchings, Didrik Hvoslef-Eide, Peder Chr. Kjerschow, Morten W. Krogstad, Kjell Lund, Magne Malmanger, Per .J Nordhagen, Gunhild Ramm Reistad, Nils Roll-Hansen, Francis Sejersted, Erling Skaug, Rune Slagstad, Eivind Smith, Thorvald Steen, Fredrik A. S. Torp, Niels Torp, Jan Erik Vold, Vigdis Ystad, Oslo Byes Vel

Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 14. desember 2011. Det er like aktuelt i dag.

Lambda i svime

Bystyret vedtok i dag, som ventet, å skrinlegge Lambda. Samtidig ble det flertall for å utrede Tøyen og Nasjonalgalleriet som alternativer for et nytt Munchmuseum. 

Byrådet kan ikke bruke mer penger på Lambda etter dagens vedtak, men det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at Lambda vil kvikne til som et forslag fra Byrådet når utredningen er gjennomført.

Vi må nå kunne kreve at utredningen gjennomføres av uhildede organisasjoner/firmaer og ikke de samme som har utredet og lobbet aktivt for Lambda. Dersom Byrådet ikke ønsker å forsinke mer enn den tiden utredningen tar, sørger det for en slik nøytral utredning. På Tøyen kan vi få et større utstillingsareale enn i Lambda. Det er en mulighet vi forhåpenligvis skal benytte oss av, men utredningen må gjøre det mulig å sammenligne prosjektene når det gjelder volum og muligheter.

Velkommen til Tøyen!

Det er bare to dager til Bystyret etter alle solemerker vedtar å forkaste Lambda-klossen på Paulsenkaia. Tilhengerne av Lambda bruker det de har av tid og ressursser for å presse fram et par utbrytere, men ser ikke ut til å lykkes. I denne situasjonen synes vi det er ytterst aktuelt å lenke til sivilarkitekt Øyvind Mos kronikk i Dagbladet i dag. Tittelen på kronikken er passende nok «Velkommen til Tøyen».

Panikk i flyttebyrået

«Flyttebyrået» bestående av panikkslagne Lambda-tilhengere, arkitekter, som forsvarer sine yrkeskollegaer, og deler av «kultureliten» har virkelig fått panikk etter at det nye flertallet i Bystyret gjorde alvor av sin enighet.

I siste møte i Byutviklingskomiteen stemte flertallet (Frp, Ap, SV, Rødt og MDG) mot en endring av reguleringsplanen for Paulsenkaia. Det vil si at «Lambda», som bryter med gjeldende reguleringsplan, skrinlegges. Det er kun en formell behandling igjen før vedtaket bekreftes i Bystyrets møte 14. desember. Saken behandles som sak nr 424 og du kan se sakspapirene her.

Aktiviteten fra markedssjefer, kommunikasjonsrådgivere, trofaste arkitekter og redaksjoner, som elsker å intervjue «kultureliten», er for tiden formidabel. Et grotesk eksempel er NRK, som har kontaktet europeiske museumsdirektører for å spørre om de synes Munch fortjener et nytt muesumsbygg. De selvfølgelige svarene brukes for å lage tittel og ingress som kun har til formål å skremme. Det de håper å skremme fram er et par utbrytere som kan vippe flertallet i Bystyret tilbake til kaikanten.

Vi er også enige med de europeiske museumsdirektørene om at det haster å få på plass et nybygg til Edvard Munchs kunst. Vi trenger likevel ikke å stå med lua i hånda som forlegne husmenn fordi vi vil styre utviklingen i vår egen by.

Bygg stort nok for Munch!

De siste dagene har det ved ulike anledninger blitt vist til en ekspertrapport som nærmest kårer Lambda til det perfekte museum for Edvard Munchs kunst. Det høres bare slik ut. Den museumsfaglige rapporten presenteres av et lite knippe ledere ved Munchmuseet. Dette er ledere som i lang tid har kjempet for, og har hatt Lambda som sin øyesten. 

Kan vi vente at disse lederne vurderer prosjektet kritisk nå? Det de gjør er å presentere en rapport, som svært forsiktig påpeker noen problemområder, men er formulert for å skape begeistring. Denne ledelsen har nemlig ikke gitt opp håpet om at det skal finnes et tilstrekkelig antall utbrytere i Bystyret slik at Lambda likevel kan vedtas. Disse må for all del ikke skremmes.

Først og fremst blir Lambda for lite til å huse både Munchmuseet og Stenersensamlingen. I 2005/06 ble det gjennomført en alternativanalyse for et nybygg for Munchmuseet på Tøyen. Denne analysen ble gjennomført av Holte Prosjekt. Planene for et nytt Munchmuseum på Tøyen innebar et funksjonsareal på 13266 kvm. Konkurranseprogrammet, som har resultert i Lambda, hadde et funksjonsareal på 12300 kvm, men nå var det klart at også Stenersensamlingen skal inn på dette arealet. Altså 1000 kvm mindre i Lamba, men med ytterligere en samling innenfor veggene. Det betyr i realiteten 3000 kvm mindre plass til Munchmuseet.

I den museumsfaglige rapporten kommer det fram at utstillingsarealet i skisseprosjektet er redusert med 10 prosent – og det kan bli redusert ytterligere.

Den reduserte plassen går i enda større grad utover undervisnings- og formidlingsdelen, som har blitt ”en god del mindre enn angitt i bestillingen”. Og trangere kan det bli. Det er mange behov som ikke er løst. Blant det som ennå ikke er løst i prosjektet, er vare- og avfallstransport til og fra restauranten i 12. etasje. En heis opp hit vil ta ytterligere arealer i samtlige etasjer.

Ingen utvidelsesmuligheter

Faktum er at det er vann på tilnærmet tre sider av Lambda. På den fjerde siden, nordsiden vil svært lite uteareal tilhøre museet. Tomta er kort og godt så trang at museet ikke kan utvides.

Tomta er så liten at det ikke er mulig å lage egne ”bakgårdsfunksjoner”. Vare-, søppel- og kunst-transport samt besøkende må dele adkomstareale på nordsiden. Adkomstarealene for besøkende er for øvrig begrensede og turistbussene må slippe av sine passasjerer bak Operaen på den andre siden av elva. Parkering finnes nesten ikke.

Bevegelsesmulighetene i Lambda blir også begrenset. Dette har antakelig sammenheng med sikkerhetstiltakene. Det kan bety lange og kronglete veier for skoleklasser som skal besøke undervisnings- og formidlingsavdelingen. Først skal de gjennom vestibylen, opp til disse lokalene, så helt ned igjen for å komme gjennom sikkerhetskontrollen, inn i utstillingen og opp i huset igjen – og kanskje samme veien tilbake. De som skal trekke skoleklasser gjennom dette bygget, får en vanskelig oppgave. Og den kommer ikke til å være til glede for andre besøkende.

Det er heller ingen adkomst direkte fra restauranten på toppen og inn i utstillingen. Har du tatt deg dit opp, må du ned i vestibylen for å komme gjennom sikkerhetskontrollen. Enkelt og greit?

Det er gode muligheter for utbygging på Tøyen. I dette forslaget har arkitekt Stein Halvorsen valgt en nedsenket løsning. Alternativt kan det bygges et mer synlig monument. Illustrasjon: Ole E. Krogness for Stein Halvorsen Arkitekter AS

Bedre på Tøyen

Ledelsen ved Munchmuseet ynder å si at Tøyen-alternativet ikke er utredet. Det er det. Holte Prosjekt har utredet flere alternativer og har anbefalt et av dem. Det ble også gjort et prisestimat ut fra et areale som tilfredsstiller Munchmuseets behov langt bedre enn alternativet på bryggekanten. Denne utredningen ble levert i 2006. På dette tidspunktet var det enighet om Tøyen-alternativet i Bystyret. Bystyret ba senere byrådet om å utrede en kulturløype fra Operaen til Munchmuseet og en planlagt skulpturpark i området. Slik var situasjonen fram til etter valget i 2007 da Høyre og Venstre skiftet mening og gikk for Paulsenkaia.

For Lambda-tilhengerne starter historien i 2008, men historien om det nye Munchmuseet startet før 2005. Det kan det være greit å huske når ansvaret for prosessen skal fordeles.

På Tøyen er det god plass til å bygge et førsteklasses museum for Munchs kunst i vakre omgivelser og i god harmoni med Botanisk hages nye veksthus og en eventuell skulpturpark. På Tøyen er det også gode muligheter for eventuelle utvidelser. Dagens museum må uansett rehabiliteres og kan egne seg godt til Stenersen-samlingen i kombinasjon med nybygget.

Frykten for at turistene ikke skal finne fram til Tøyen er overdrevet. Når de relativt nyansatte markeds- og informasjonsfolkene i Munchmuseet begynner å bruke alle sine krefter på å markedsføre museet i stedet for å slåss for pynt til byrådets fjordbyprosjekt, vil besøkstallene helt sikkert øke.

Det er ingen unnskyldning at Tøyen ligger langt fra sentrum. Turister i buss finner veien til Vigelandsanlegget enda det er lengre unna sentrum enn Tøyen. De finner til og med veien til Holmenkollen. Da bør de også finne veien til Tøyen.

Og for oss andre tar tbanen bare tre minutter fra sentrum. Alle tbanelinjer og et par viktige bussruter passerer Tøyen.  Dessuten er det godt om parkeringsplasser her.

Om byens beboere og turister ikke finner veien til et nytt museum på Tøyen, får vi heller se på hvordan markeds- og informasjonsfolkene ved museet løser sine oppgaver.

Legger felle for Frp?

Aftenposten påstår i dag at et nytt Munchmuseum på Tøyen blir dyrere enn Lambda. Sannhetsvitne er Bjørn Sund i firmaet Advansia. Avisen lar han framstå som en uavhengig utreder og underslår det faktum at han og Advansia er innleid som ekstern prosjektledelse for Lambda og nye Deichmann.

Sammenligningene som gjøres er også svært lettvinte. Utredningen, som ble gjennomført av Holte Prosjekt i 2006, konkluderte med en arealramme på 16.676 kvm (bta) for et nybygg på Tøyen til Munch alene og en pris på 850 millioner kroner. Lambda er vesentlig mindre enn det egentlige behovet Munchmuseet og Stenersensamlingen har. Samtidig er det ingen utvidelsesmuligheter på Paulsenkaia. Å sammenligne to så forskjellige prosjekter er vanskelig, og det blir ikke bedre av at den ene part gjør sammenligningen. Det er all mulig grunn til å tvile på konklusjonene.

Nå er det ikke pris som er vår hovedmotivasjon for å argumentere for Tøyen. Det er kun et godt tilleggsargument. Hensikten med å argumentere for utbygging av dagens Munchmuseum på Tøyen og ikke i vannkanten dreier seg mer om hvilken by vi ønsker. Skal alle prestisjeprosjekter legges til Fjordbyen? Skal vi glemme byen bak? Eller vil vi ha en levende by med spredte kulturenklaver?

Oslo er en geografisk liten by. Den kan likevel være en stor opplevelse. Men da kan vi ikke være flaue over byen bak prestisjeprosjektene i vannkanten. Det har Frp og resten av oposisjonen i bystyret skjønt.

Kallmyrs begeistring for et Munch-land på Tøyen kom nok som en overraskelse på Lambda-tilhengerne. Dagens oppslag i Aftenposten virker mer som et (godt) forsøk på å legge en felle for Kallmyr og Frp.

Redigert kl 21.50:

Årstall for Holte Prosjekts utredning er rettet fra 2005 til 2006. Utredningen ble levert i mai 2006.

Aftenposten melder i ettermiddag at opposisjonen samler seg mot Lambda.

Nå starter kampen for nybygget på Tøyen

Med dagens gladnyhet om at også Fremskrittspartiet går mot å bygge Lambda på Paulsenkaia får velgerne helt klare alternativer ved valget 12. september – dersom Munchmuseet er tungen på vektskåla.

Høyre og Venstre holder fast på at de vil bygge Lambda-kolossen og flytte Munch til Bjørvika. De mener det ikke er noen alternativer til Paulsenkaia.

Kristelig folkeparti vil flytte Munchmuseet til et eller annet sted i Gamlebyen, uten å vite eksakt hvor. Fremskrittspartiet vil flytte Munchmuseet til bygningen Nasjonalgalleriet må flytte ut av på Tullinløkka.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt vil ikke flytte Munchmuseet og har lovet å gå inn for et nybygg ved siden av dagens museum på Tøyen.

Det skal svært mye til for at det blir flertall for Lambda etter valget. Da må Høyre og Venstre få flertall alene. Dersom Kr.f og/eller Frp kommer på vippen får vi en stor jobb med å overbevise dem om at Tøyen er det beste alternativet.

Dersom Arbeiderpartiet, SV og Rødt får flertall, skal vi følge dem nøye og sørge for at de bygger på Tøyen – slik de har lovet. Raskt!

Godt valg!

Utsettelse gir nytt håp

Byutviklingskomiteen i Oslo kommune utsatte i kveld behandlingen av reguleringsplanen, som skulle berede grunnen for å flytte Munchmuseet til Lambda-kolossen på Paulsenkaia i Bjørvika. Utsettelsen betyr at saken først kommer opp til behandling i Bystyret etter valget. Da får i det minste velgerne tatt denne saken med i sin vurdering av partiene. Utsettelsesforslaget ble fremmet av Arbeiderpartiet støttet av SV og Rødt, som alle er mot flyttingen av Munchmuseet.

– Jeg tviler på at Lambda, altså flytting av Munchmuseet til Bjørvika, blir en realitet. Det er bare Høyre og Venstre som støtter det, sier Libe Rieber-Mohn, Aps byrådslederkandidat i Oslo til NRK i kveld. Det var Frp som støttet oposisjonspartienes forslag om utsettelse. Peter N. Myhre sa til NRK i kveld at «det er vanlig å imøtekomme slike ønsker når mindretallet er så stort». Det skinte imidlertid tydelig gjennom at Frp har problemer med sitt eget standpunkt. Det gir håp om å stanse vanviddet i Bjørvika. Dersom flertallet i Bystyret ikke endrer seg ved valget, blir det svært spennende å se hvilket stanpunkt Frp ender opp med. Det er ikke opplagt at de velger Tøyen..